Vyhledávání v databázi nakladatelů

Wolters Kluwer ČR, a.s.

Odborné publikace z právní, daňové, účetní a personální oblasti, z oblasti bezpečnosti práce, podnikání, řízení školy aj. Mezi nejrozsáhlejší a nejvýznamnější knižní řady patří: Komentáře Wolters Kluwer ČR – rozsáhlá komentářová řada, zahrnující výhledově několik desítek titulů, jejíž součástí jsou zejména komentáře k velkým kodexům a dalším právním předpisům z různých oblastí práva. Spolu s kvalitními komentářovými texty, úzce svázanými s praxí, díla obsahují i výklad z pohledu komunitárního práva, příslušné předpisy Evropských společenství a judikaturu. Meritum je řada právních a ekonomických publikací, které v jednom svazku poskytují úplný a aktuální výklad dané problematiky. Tyto publikace umožní čtenářům rychlé řešení problémů, které přináší praxe. Knižní řada Přehledy judikatury je určena každému, kdo se chce orientovat v aktuálních rozhodnutích soudů příslušné právní oblasti. Další knižními řadami jsou Učebnice: právnické, ekonomické vzdělávání a certifikace účetních, doprava, přeprava a zasílatelství a matematika; Právní rukověti – podrobné právní výklady zaměřené na vybrané téma; Právnické osoby – podrobný a komplexní rozbor právnických osob; Právní monografie – zabývají se problematikou komplexně, všímají si historického vývoje, teorie a mezinárodního kontextu; Pocty významným osobnostem práva – exkluzivní publikace vydávané u příležitosti jubileí významných autorit z oblasti práva. Neméně významnou část knižní produkce Wolters Kluwer ČR tvoří odborné publikace z oblasti daní a účetnictví, oblasti pracovněprávní a personální, bezpečnosti práce a řízení školy.

Adresa

U nákladového nádraží 3265/10
Praha 3
130 00

Kontakt

tel.: 246 040 400
e-mail: obchod@wolterskluwer.cz
www: www.wolterskluwer.cz

Rok zahájení činnosti

2000

Zaměření

Počítačová literatura, informatika; právo, ekonomie a daňové příručky
Školství a pedagogika (učebnice, jazykové příručky, slovníky, skripta)
CD-ROM

Přehled produkce

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
komplet

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!