Vyhledávání v knižní databázi

Strom v umění / Let it Grow Again!


Obálka knihy Strom v umění / Let it Grow Again!

Nakladatelství: Alšova jihočeská galerie,KANT
cena: 1390,- Kč
stran: 480
vyšlo: 2024

EAN: 9788074374289

Anotace

Ústředním tématem zcela výjimečné publikace se stal strom a jeho podoby i proměny v dějinách umění napříč staletími. Strom jako jeden z nejfrekventovanějších uměleckých, ale i sakrálních motivů podněcuje naši fantazii, ale zároveň je i nenahraditelným zdrojem obživy a materiálu. Je konstantou, k níž se v umění neustále vracíme. Nemohou si ho přivlastnit ani holandští krajináři, ani francouzští impresionisté, ani Piet Mondrian, ani Joseph Beuys. Strom patří do výbavy téměř každého, kdo se kdy věnoval umění. Výpravnou česko-anglickou knihu s množstvím reprodukcí uměleckých děl doprovázejí objevné texty předních odborníků z oborů ikonografie a ikonologie, psychoanalýzy, fenomenologie, analytické filozofie, strukturalismu a poststrukturalismu, dekonstruktivismu, environmentální estetiky a ekofeminismu.
Publikace byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy v Alšově jihočeské galerii, jež navázala na úspěšnou výstavu GROW v galerii Belvedere ve Vídni.

The tree and its forms and transformations in art history across the centuries is the central theme of this highly exceptional publication. The tree, as one of the most frequent artistic and sacral motifs, stimulates our imagination, but it is also an irreplaceable source of livelihood and material. It is a constant that we constantly return to in art. It cannot be appropriated by the Dutch landscape painters, nor the French Impressionists, nor Piet Mondrian, nor Joseph Beuys. The tree ranks among the repertoire of almost everyone who has ever been involved in art. The spectacular Czech-English book with multiple reproductions of artworks contains revealing texts by leading experts in the fields of iconography and iconology, psychoanalysis, phenomenology, analytical philosophy, structuralism, post-structuralism, deconstructivism, environmental aesthetics, and ecofeminism.
The book was published in conjunction with the eponymous exhibition held at the South Bohemian Gallery which followed the successful GROW exhibition at the Belvedere Gallery in Vienna.

Koupit

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!