Vyhledávání v knižní databázi

Janková, Jana;kol.,

Katalog podpůrných opatření


Obálka knihy Katalog podpůrných opatření

Nakladatelství: Wolters Kluwer
cena: 415,- Kč
stran: 132
vyšlo: 2023

EAN: 9788076765511

Anotace

Katalog podpůrných opatření– dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání uvádí charakteristiku zdravotního znevýhodnění a dopady zrakového postižení do vzdělávání. Dále podrobně specifikuje, jak realizovat jednotlivá podpůrná opatření ve vzdělávání. Podpůrná opatření jsou doplněna ilustrativními příklady.
V úvodu publikace je uvedena charakteristika zrakového postižení, je zmíněn vliv zrakového postižení na rozvoj osobnosti jedince. Pro vzdělávání je významné rozdělení zrakového postižení na jednotlivé kategorie podle zrakových funkcí (převážně podle zrakové ostrosti a zorného pole), tedy na skupinu žáků, kteří jsou schopni se vzdělávat za určitých podmínek pomocí zraku a na skupinu žáků, kteří ve vzdělávání i ve svém životě využívají pouze kompenzační smysly a postupy.
V následující části Katalogu je uvedena podrobná charakteristika dopadů zrakového postižení do vzdělávání. Je uvedeno, že větší či menší problémy se zrakovým vnímáním se projevují ve všech vzdělávacích oblastech. Jsou popsána specifika komunikace se žáky se ZP. Dále je obsah věnován pedagogické diagnostice a charakteristice jednotlivých stupňů podpůrných opatření uplatňovaných u žáků se zrakovým postižením.
Jádrem této části PO je kapitola, ve které jsou podrobně popsána podpůrná opatření uplatňovaná u žáků se zrakovým postižením. Podpůrná opatření jsou v textu řazena podle tiskopisu „Doporučení ke vzdělávání žáka se SVP“. Každé podpůrné opatření je nejprve specifikováno, následně je uvedeno, jak je možné podpůrné opatření aplikovat v jednotlivých stupních podpory, na co je nutné při uplatňování PO dát pozor. Každé PO je doplněno ilustrativním příkladem, který podle mínění autorů nejlépe přiblíží čtenáři popsanou problematiku. U každého podpůrného opatření je ještě uvedena literatura, kde je možné čerpat další podněty.
Autorský kolektiv předkládané publikace tvoří speciální pedagogové SPC (původně učitelé), kteří při psaní vycházeli ze své dlouholeté praxe. Mají zkušenosti s podporou žáků se zrakovým postižením při vzdělávání, o které se chtěl se čtenáři Katalogu podělit. Věříme, že každý z nich bez ohledu, zda se jedná o kolegy ve školských poradenských zařízeních, školních poradenských pracovištích nebo učitele či asistenty pedagoga bez speciálně pedagogických znalostí si najde v této části katalogu něco, co podpoří naplnění speciálních vzdělávacích potřeba žáků se zrakovým postižením.

Koupit

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!