Vyhledávání v knižní databázi

Przybylski, Michal - Šaur, Josef a kol.

Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích


Obálka knihy Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích

Nakladatelství: Nakladatelství Masarykovy univerzity
cena: 120,- Kč
vazba: brožovaná
stran: 164
vyšlo: 2013

ISBN: 978-80-210-6569-7

Anotace

Publikace je výsledkem výzkumu mladého kolektivu pracovníků a studentů Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jednotlivé kapitoly knihy přinášejí dílčí studie o široce pojaté problematice města ve všech třech parciálních zónách slovanského areálu – východoslovanské, západoslovanské (středoevropské) a jihoslovanské (balkánsko-slovanské) – s částečným, ale opodstatněným přesahem do neslovanského prostředí Balkánu. Výzkum byl veden týmem, který se sestával z badatelů již zkušenějších, ale i začínajících a potenciálních, generačně si blízkých (všichni narozeni v 80. letech 20. století), ale v každém případě s mimořádně širokým záběrem odborných zájmů. Tato zájmová diverzita rozhodla i o tom, že bádání bylo vedeno primárně formou jednotlivých sond. Publikace je vystavěna na areálové koncepci vypracované na domovském pracovišti, která spočívá především v překračování konvenčních hranic tradičních národních filologií, ve vytváření prostoru pro vzájemné prolínání filologických a sociálních věd. Jednotlivé sondy analyzují jevy spadající do pole působnosti lingvistiky, lingvodidaktiky, historie, religionistiky i literární vědy.

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!