Vyhledávání v knižní databázi

Spousta, Vladimír

Hudebně-literární slovník. Hudební díla inspirovaná slovesným uměním

Nakladatelství: Nakladatelství Masarykovy univerzity
cena: 570,- Kč
vazba: brožovaná
stran: 292
vyšlo: 2013

ISBN: 978-80-210-5959-7

Anotace

3. díl Hudebně-literárního slovníku koncepčně navazuje na první dva díly věnované světovým a českým skladatelům, které v roce 2011 vydalo Nakladatelství Masarykovy univerzity, a uzavírá tak monumentální slovníkovou trilogii. Zabývá se hudební tvorbou skladatelů 20. století, přičemž eviduje pouze ty jejich hudební skladby, které prokazují nějakou spojitost se slovesným (výjimečně i výtvarným) uměním. Ta může mít podobu blíže nespecifikované literární, výtvarné či hudební inspirace, nejčastěji však vyvěrá ze společné ideje, tématu, obsahu nebo textu literárního díla. Takto koncipovaný slovník vnáší do české a světové hudební a literární lexikografie nový a originální pohled na artificiální a nonartificiální hudební tvorbu 20. století, a to v kontextu celosvětovém. Zaznamenává 4205 hudebních děl 533 českých a světových skladatelů žijících v časovém rozpětí od roku 1930 až po současnost, ale též 1995 autorů literárních děl, která jejich vznik inspirovala. Pozornost je také věnována lidové slovesnosti a jejímu odrazu v hudební tvorbě, ale i skladbám, kterými jejich autoři vzdávali hold významným umělcům doby minulé. Adresáty Slovníku jsou kromě muzikologů, literárních vědců a kulturologů i odborní pracovníci hudebních fondů a archivů, ale též širší uměnímilovná veřejnost. Jim slouží bohatý soupis literatury, seznamy hudebních skladatelů a literárních umělců, jmenný rejstřík i úvodní teoretické pojednání, ve kterém je zmíněno 929 hudebních skladatelů a zpěváků a osvětlena geneze jednotlivých hudebních stylů a experimentů proměňujících hudební myšlení soudobých skladatelů.

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!