Vyhledávání v knižní databázi

Horáková Hana

Kultura jako všelék?


Obálka knihy Kultura jako všelék?

Nakladatelství: Sociologické nakladatelství (SLON)
Edice: Studijní texty, 57
cena: 390,- Kč
vazba: V2
stran: 318
vyšlo: 2012

ISBN: 978-80-7419-103-9
EAN: 9788074191039

Anotace

Kniha je výsledkem několikaleté badatelské práce autorky na téma kultura z antropologického hlediska. Reaguje na převahu postmodernistického diskurzu o kultuře v akademickém prostředí i veřejném prostoru a nabízí kritický pohled na roli kultury v obou těchto oblastech. Vytyčuje několik zásadních problémů, které se týkají nejen konceptu kultury na poli terminologie, epistemologie a metodologie, ale souvisejí i s přesahem a průnikem kultury do dalších sfér sociální reality, zejména do oblasti moci a politiky. Autorka kriticky zkoumá soudobé paradigma kultury v souvislosti s jeho politizací a následným vznikem nových akademických disciplín založených na pojetí kultury jako kolektivní identity. Kniha klade řadu závažných otázek, kterými by se měla zabývat nejen sociální a kulturní antropologie, ale i ostatní společenské vědy, ve kterých je pojem kultury používán, a naznačuje možné odpovědi na tyto otázky. Je kultura, i přes své odvěké epistemologické a metodologické obtíže, stále účinným nástrojem zkoumání (popisu, interpretace, vysvětlení) sociálního světa? Jaké jsou meze kulturních explanací? Za jakých okolností dochází k politizaci kultury? Je žádoucí potlačit antropologii jako politický a morální projekt a obnovit ji jako platformu vědeckého bádání? Lze odpolitizovat kulturu, jestliže je zřejmé, že jednoznačné oddělení teorie či vědy od politiky je nereálné? „Kam kráčí kultura“? Jaký je osud kultury? Má být kultura ponechána v sociálněvědním slovníku, či se jí mají antropologové vzdát? Je oprávněný/přijatelný/realizovatelný požadavek dekonstrukce kultury (požadavek „rozebrat kulturu na součástky“)?

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!