Vyhledávání v knižní databázi

Kaufmann Jean-Claude

Chápající rozhovor

Nakladatelství: Sociologické nakladatelství (SLON)
Edice: Studijní texty, 48. svazek
Překladatel: Marie Černá
cena: 265,- Kč
vazba: V2
stran: 151
vyšlo: 2010

ISBN: 978-80-7419-033-9

Anotace

Kniha provádí čtenáře všemi fázemi kvalitativního výzkumu založeného na metodě chápajícího rozhovoru – od přípravy rozhovorů k sepsání závěrečné zprávy. Autor představuje metodu, ke které došel na základě svých bohatých zkušeností s terénním výzkumem. Dělá to nekonvenčně otevřeným způsobem a jako ilustraci používá dva své výzkumy. Vlastní postupy představuje jako možnosti a věc osobní volby, nikoliv jako rigidní pravidla. To však neznamená, že lze chápající rozhovor používat nahodile jako pouhou techniku sběru dat. Naopak – metoda má svoje pevné zakotvení v určitých sociologických přístupech a má být východiskem pro hypotézy a další teoretickou práci. Ostatně otázka, do jaké míry lze vytvářet teorii na základě terénní práce, je jednou z těch, které zde autor klade. Jean-Claude Kaufmann (* 1948) působí v CNRS (Centre national de la recherche scientifique). Je jedním z nejznámějších a nejproduktivnějších francouzských sociologů současnosti. Z původního zaměření na každodennost přesunul svůj zájem k obecnějším problémům identity, socializace a subjektivity, stále však při zkoumání těchto témat vychází z detailního studia běžných jevů a vztahů ve společnosti. Ve svých pracích tak důsledně propojuje empirickou a teoretickou práci. Mezi jeho díla patří například: Sociologie du couple (Sociologie páru, 1993), Corps de femmes, regards de d´hommes, sociologie des seins nus (Ženská těla, mužské pohledy. Sociologie nahých ňader, 1995), La femme seule et le Prince charmant (Samotná žena a pohádkový princ, 1999), Ego. Pour une sociologie de l´individu (Ego. K sociologii jedince, 2001), Casseroles, amour et crises. Ce que cuisiner veut dire (Hrnce, láska a krize. Co znamená vaření, 2005) a mnoho dalších, které ve Francii vycházejí v opakovaných vydáních a v řadě zemí v překladech.

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!