Vyhledávání v knižní databázi

Krejčí Jindřich

Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v ČR

Nakladatelství: Sociologické nakladatelství (SLON)
Edice: Studie, 53.
cena: 250,- Kč
vazba: brožovaná
stran: 196
vyšlo: 2008

ISBN: 978-80-7419-001-8

Anotace

Kniha má tři cíle: seznámit se současnými kritérii kvality ve výběrových dotazovacích šetřeních, posoudit prostředí pro realizaci výběrových dotazovacích šetření v České republice a provést hlubší analýzu ve dvou vybraných oblastech: návratnost výběrových dotazovacích šetření v ČR a realizace šetření volebních preferencí v ČR. Prostředí pro realizaci výběrových šetření se u nás proměnilo. Sociální výzkum se přibližuje vyspělému světu v rozsahu svého uplatnění, musí však čelit také podobným problémům. Pro dosahování kvality je tak třeba přehodnotit některá východiska a přizpůsobovat metodiky nové situaci. Obecně se charakter a základní parametry českých šetření zásadně neliší od praxe běžné ve vyspělých zemích, objevují se však nedostatky a zůstává nevyužitý významný potenciál pro úspěšnější překonávání nepříznivých podmínek. Lze věřit výsledkům dotazníkových šetření? Otázky kvality výběrových dotazníkových šetření přesahují koncepty matematické statistiky k výběrové chybě a psychometrické přístupy validity a reliability. Klíčovým kritériem kvality je efektivita, vztah nákladů a přesnosti je v mnohém určující. V polovině 90. let došlo k významnému zhoršení výzkumného klimatu v ČR, zdrojem problémů jsou ale i výkony výzkumníků. Vysoké podíly nevrácených dotazníků jsou důvodem pro zpochybňování reliability dat z českých šetření. Nepříznivé výsledky indikátorů kvality lze však zlepšit volbou vhodných koncepcí metodik a zvyšováním kvality výzkumného procesu. Rozdílům v úrovni metodik různých šetření volebních preferencí odpovídá i odlišná přesnost jejich výsledků. Velká část chyb však vzniká až při interpretaci výsledků a jejich publikaci v médiích.

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!