Vyhledávání v knižní databázi

Jaromír Richter

PRAKTICKÝ PRŮVODCE ZÁKONÍKEM PRÁCE

Nakladatelství: PARIS
cena: 265,- Kč
stran: 135
vyšlo: 2008

ISBN: 978-80-903817-9-7

Anotace

Dne 1. ledna 2007 nabyl po dlouhých diskuzích účinnosti nový zákoník práce, tím však diskuze neskončily. Výsledkem je řada jeho přímých či nepřímých novel. Dosud nejzávažnější z nich je tzv. technická novela, která nabyla účinnosti na počátku letošního roku. Zákoník práce ve znění svých novel tak dále rozvádí a oproti dřívější úpravě napravuje jednotlivá ustanovení vymezující práva a povinnosti v oblasti pracovněprávních vztahů. Je třeba konstatovat, že současná novela nepatří ke zcela zásadní změně pracovního kodexu. Jejím smyslem je víceméně napravit legislativní chyby, které se v novém zákoně objevily po nabytí jeho účinnosti. Nicméně řeší i některé závažnější věcné problémy, jakými jsou např. jmenování vedoucích zaměstnanců, pracovní doba mladistvých či vyvinění zaměstnavatele platit zaměstnanci 12násobek odstupného. Těm, kteří musí nebo si potřebují znění zákoníku práce v jeho současné úpravě a ve znění navazujících právních předpisů osvojit, je určen tento další, v pořadí druhý průvodce. Zvláště pak je určen těm, kteří se obávají skutečnosti, že musí vzít do rukou jakýkoli právní předpis a nastudovat si jeho text. Praktický průvodce má být návodem a pomocníkem k osvojení si základních institutů pracovního práva a jejich případného použití v praxi tak, jak je současná právní úprava vymezuje. Průvodci rozhodně nejde o „pouhý“ výklad zákona. Je cíleně sestaven ze souboru schémat, dílčích výkladů a vzorů. Ani v tuto chvíli nejde o soubor ukončený. Ministerstvo práce a sociálních věci (MPSV) připravuje další zásadní změny zákoníku práce. Doposud nebyly vydány ani všechny prováděcí právní předpisy k zákonu. Záměrem autora i nakladatelství je proto dále na změny a doplňky reagovat v následujících vydáních průvodce a tím: a) aktualizovat již zpracovanou materii nejvýznamnějších institutů zákoníku práce, b) rozšiřovat tuto materii o další, dosud zde nezpracované, pracovněprávní instituty, c) postupně se vypořádávat též s následně vydávanými prováděcími právními předpisy, d) reagovat v textu na již avizované novely tohoto zákona. Při vypracování průvodce byly zohledněny a respektovány názory a požadavky účastníků mnoha dosud konaných seminářů a přednášek na studijní text. Východiskem bylo rovněž poznání mnohdy specifických studijních návyků a studijních postupů studentů Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity, na které autor dlouhodobě působí. Výsledkem je toto netradiční zpracování výkladu zákona.

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!