Vyhledávání v knižní databázi

Masarykův sborník XIII

Nakladatelství: Ústav T. G. Masaryka o. p. s
cena: 360,- Kč
vazba: vázaná
stran: 544
vyšlo: 2006

ISBN: 80-86142-22-1

Anotace

Třináctý svazek Masarykova sborníku reprezentuje české masarykovské bádání v letech 2004–2005. Navazuje na předchozí svazky, zároveň však zahajuje novou řadu sborníku, jež bude nadále vydávána s roční periodicitou a jejíž jednotlivá čísla budou v oddílu Studie tematicky profilována. Tento svazek je zaměřen na téma Masarykův vztah k české beletrii a českým spisovatelům, souhrnně zpracované v úvodní studii Jiřího Brabce, a v několika článcích sleduje Masarykovy vztahy s vybranými českým, resp. slovenskými spisovateli: s J. S. Macharem (Jitka Zabloudilová), Viktorem Dykem (Josef Tomeš), Karlem Čapkem (Josef Protiva), Otokarem Březinou (Jaromír Slomek) a Svetozárem Hurbanem Vajanským (Martin Kučera). Na ně navazuje objevná studie Michaely Tydlitátové o knihovně filosofa Rudolfa Hirsche, zakoupené koncem třicátých let Ústavem T. G. Masaryka a připojené k Masarykově knihovně, esej Jiřího Olšovského Masarykovo heslo „Ježíš, ne Caesar!“, studii Miloše Dokulila Masaryk a liberalismus a Radovana Lovčího Profesní a společenské aktivity Alice Masarykové v letech 1910–1914. Následující dokumentární část, rozšířená od tohoto svazku o materiálové studie (Materiály a dokumenty), přináší stať Jiřího Fidlera o řádech a vyznamenáních, jejichž nositelem byl T. G. Masaryk, podrobné pojednání Zdeňka Šestáka o útocích na T. G. Masaryka v Humoristických listech v letech 1899–1914, soupis bibliografií k životu a dílu T: G. Masaryka, vydaných v letech 1918–1948, od Václavy Horčákové a stať Jany Malínské o potřebě personální bibliografie T. G. Masaryka, dále pak edici korespondence Karla Čapka a Edvarda Beneše (ed. Jan Bílek a Ivan Šťovíček) a záznamu Huberta Ripky o jeho návštěvě u presidenta Masaryka v Topolčiankách v roce 1925 (Ivan Šťovíček), pokračování kritické edice korespondence T. G. Masaryka s Oldrou Sedlmayerovou (Dagmara Hájková) a soupis masarykian ve fondech 2. a 3. oddělení Národního (dříve Státního ústředního) archivu v Praze (Jana Drncová Bartošová a Jaroslav Koláčný). Oddíl Kronika obsahuje mj. nekrology za zesnulého historika Antonína Klimka a filosofa Jindřicha Srovnala, oddíl Literatura recenze nejdůležitější masarykovské literatury za sledované období. Svazek uzavírá kompletní bibliografie prací T. G. Masaryka a literatury o T. G. Masarykovi za léta 2004–2005.

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!