Vyhledávání v knižní databázi

Zich František, Anýžová Petra a kol.

Konfrontace hodnot v pozdní modernitě


Obálka knihy Konfrontace hodnot v pozdní modernitě

Nakladatelství: Sociologické nakladatelství (SLON)
Edice: Studie, 121
cena: 319,- Kč
vazba: brožovaná
stran: 302
vyšlo: 2016

ISBN: 978-80-7419-241-8
EAN: 9788074192418

Anotace

Kniha se zabývá působením modernizačních a globalizačních trendů na hodnotové orientace, normy a klíčové aspekty životního způsobu české a hlučínské populace v evropském kontextu. Poznatky z lokálního výzkumu na Hlučínsku slouží ke konfrontaci s modernizací v jiných situacích a umožňují klást otázky vztahující se k problematice povahy univerzalizace současného způsobu života. Pomáhají rovněž hlouběji pochopit roli regionálních společenství v průběhu modernizačních a globalizačních trendů. Složitost a ambivalentnost modernizačních procesů je v této knize dokumentována na datech z reprezentativního kvantitativního výzkumu provedeného v České republice a na Hlučínsku (2014) a dále na datech ze dvou významných mezinárodních šetření (European Social Survey 2012, European Values Study 2008). Z řady teoretických koncepcí zabývajících se problematikou hodnot je zde využita teorie základních hodnot S. H. Schwartze. Díky komparaci hodnotové orientace, sociálního kapitálu, národní identity, mezilidských vztahů v rodině, religiozity, práce a dalších aspektů života české a hlučínské populace na různých úrovních (národní, evropská, regionální, historická, mezigenerační atd.), uskutečňované s využitím moderních analytických postupů, bylo možno proniknout do hlubších struktur reprodukce hodnotových orientací jakožto motivačního základu postojů a jednání lidí. Tato kniha navazuje na monografii H. Kubátové a kol. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku [SLON, 2015] – historicko-kvalitativní studii, která analyzovala a interpretovala výzkumné rozhovory se zástupci tří generací Hlučíňanů (nejen) o změnách pospolitého, pracovního, rodinného a náboženského života.

Koupit

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!