Vyhledávání v knižní databázi

Kostelecký Tomáš, Mikešová Renáta aj.

Koho volí Vaši sousedé?


Obálka knihy Koho volí Vaši sousedé?

Nakladatelství: Sociologické nakladatelství (SLON)
Edice: Studie, 107
cena: 399,- Kč
vazba: V2
stran: 174
vyšlo: 2014

ISBN: 978-80-7419-166-4
EAN: 9788074191664

Anotace

Kniha systematicky analyzuje prostorové vzorce výsledků parlamentních voleb na území Česka v meziválečném období a po roce 1989. Autoři sledují jak změny prostorových vzorců volebního chování voličů v čase, tak jejich souvislosti se vzorci socio-ekonomických a demografických charakteristik populace. Kladou si otázku, zda regionální odlišnosti volebních výsledků jsou pouhým odrazem skutečnosti, že v různých regionech žijí lidé s různým vzděláním, profesí, religiozitou či etnickou příslušností, nebo jsou ve hře ještě další faktory. Hledají odpověď na otázku, zda v případech některých regionů lze hovořit o regionálně/lokálně specifickém volebním chování, které má tendenci se opakovat v řadě po sobě jsoucích voleb. Vzhledem k tomu, že se v českém kontextu jednotlivé strany relativně rychle mění, pracuje kniha s konceptem stranických rodin, tedy skupin stran vzájemně si blízkých svou politickou ideologií. Autoři se soustřeďují spíše na podporu politických ideologií voliči než na hlasování pro jednotlivé konkrétní strany, proto je kniha spíše o voličích než o politických stranách. To umožňuje zkoumat prostorové vzorce politického chování i v případech, kdy dochází ke změnám na úrovni jednotlivých politických stran (např. rozdělení strany, slučování stran, zakládání nových stran, zánik etablovaných stran apod.). Soustředění na typy stran místo na jednotlivé konkrétní strany rovněž umožnilo hledat souvislosti mezi volebními výsledky a strukturou obyvatelstva v obecnější rovině, při současném potlačení vlivu, jaký na rozhodování voličů konkrétních stran má efekt popularity jednotlivých kandidátů. Kniha představuje systematickou analýzu prostorových vzorců politických orientací obyvatel a jejich změn v čase. Obsahuje velký počet ilustrativních map.

Koupit

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!