Vyhledávání v knižní databázi

Košťálová Petra

Stereotypní obrazy a etnické mýty


Obálka knihy Stereotypní obrazy a etnické mýty

Nakladatelství: Sociologické nakladatelství (SLON)
Edice: Studie, 79
cena: 397,- Kč
vazba: V2
stran: 316
vyšlo: 2012

ISBN: 978-80-7419-093-3
EAN: 9788074190933

Anotace

Prostřednictvím analýzy stereotypních obrazů, etnických mýtů a symbolů autorka čtenářům představuje základní pilíře etnicity arménského národa a konkrétní rysy jeho kulturní identity. Činí tak z pozice kulturní a sociální antropologie. Ve své monografii se snaží zachytit – nejprve na teoretickém základě, pak na konkrétní případové studii – proměnlivý a prchavý fenomén etnicity, tj. vědomí příslušnosti k určité etnické, národní, konfesní či jiné specifické identitě, která nabývá na síle zejména v interakci s ostatními etniky. Východiskem zkoumání je předpoklad existence určitých stereotypů, které lze popsat jako kulturně kodifikované a sdílené obrazy, pomocí nichž daná skupina chápe sebe sama a své okolí – svou vlastní identitu vidí prostřednictvím pozitivního sebeobrazu, podtrženého negativními vlastnostmi Jiných, potenciálních Nepřátel. Svou vlastní etnicitu si etnická či národní skupina výrazněji uvědomí teprve v bezprostředním a dlouhodobějším kontaktu s jinakostí, vůči níž má snahu se vymezovat. Potřebuje každá společnost ke svému životu figuru Nepřítele? Má figura Nepřítele obecnou nebo konkrétní tvář? Je nám myšlení v opozicích kategorií My a Oni vlastní? V čem je ukotvena identita národa, který po staletí žije v exilu? Týká se historie věcí dávno minulých nebo je stále součástí aktuálního dění? Reflektuje slovní zásoba určitého jazyka i dějiny národa?

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!