Vyhledávání v knižní databázi

Dvacáté století 1/2010

Nakladatelství: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
cena: 200,- Kč
stran: 246
vyšlo: 2010

ISBN: 1803-750X

Anotace

Obsah Studie Jugoslávie a první fáze tzv. normalizace v Československu Ondřej Vojtěchovský Panevropa, a nebo anšlus? Zahraničněpolitické pozadí německo-rakouské celní unie v roce 1931 Miroslav Šepták Devadesát let trianonské mírové smlouvy. Hlavní momenty z jednání maďarské ministerské rady a maďarské mírové delegace v otázce mírové smlouvy s dohodovými mocnostmi (prosinec 1919 – červen 1920) Andrej Tóth Pomoc Rady vzájemné hospodářské pomoci „rozvojovým zemím“: Příklad Německé demokratické republiky a Etiopie Pavel Szobi „Země, jež stojí nade všemi“? Velká Británie očima československých architektů v meziválečném období Libor Tomáš Americká pomoc Číně před vypuknutím války v Tichomoří Aleš Skřivan st. Reakce Nizozemska na pronikání firmy Baťa na jeho místní i koloniální trh mezi dvěma světovými válkami v kontextu mezinárodních hospodářských vztahů Sylva Sklenářová Specifický výzkum „Ta malá, vzdálená země uprostřed Evropy...“ I Britský tisk a „československé události“ v době mnichovské krize Dušan Radovanovič „Ta malá, vzdálená země uprostřed Evropy...“ II Britský tisk a „československé události“ v letech 1945–1948 Petr Beránek Britský tisk a (versus) politika. Obraz vybraných vnitropolitických i mezinárodněpolitických událostí v britském tisku v letech 1918–1921 Aleš Bříza Recenze Milan Kuna, Václav Talich (1883–1961), Šťastný i hořký úděl dirigenta, Praha 2009 Aleš Bříza Karibská krize a nezamýšlené hrozby. Ke knize Michaela Dobbse One Minute to Midnight: Kennedy, Khrushchev, and Castro on the Brink of Nuclear War, New York 2008 Jaroslav Fiala Peter Geiger a kol., Questions Concerning Liechtenstein during the National Socialist Period and the Second World War. Refugees, financial assets, works of art, production of armaments. Final report of the Independent Commission of Historians Liechtenstein / Second World War, Vaduz – Zürich 2009 Václav Horčička Niklas Frank v Praze aneb Schůzka s dějinami. Niklas Frank, Můj otec. Účtování, Praha 2010; Niklas Frank, Moje německá matka, Praha 2010 Martin Kovář „To velké hříšné město...“ Geraint Anderson, Cityboy. Peníze, sex a drogy v srdci londýnského finančního světa, Praha 2010 Martin Kovář Americké jedenadvacáté století? Několik poznámek ke knize Fareeda Zakarii, Postamerický svět, Praha 2010 Martin Kovář Britské „černobílé“ desetiletí. David Kynaston, Family Britain 1951–57, London – Berlin – New York 2009 Jaromír Soukup Marek Příhoda & Hana Vaňková (eds.), Slovanské jazyky a literatury: hledání identity, sborník příspěvků z konference mladých slavistů konané 22.–23. října 2008, Praha – Červený Kostelec, Praha 2009 Stanislav Tumis Bahgat Korany & Ali E. Hillal Dessouki (eds.), The Foreign Policies of Arab States. The Challenge of Globalization, Cairo – New York 2008 Stanislav Tumis Phillip Buckner (ed.), Canada and the British Empire, Oxford 2008 Jaroslav Valkoun Zprávy Světové dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Jaroslav Valkoun

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!