Vyhledávání v knižní databázi

Šanderová Petra

Tělesnost jako významný faktor procesu adopce

Nakladatelství: Sociologické nakladatelství (SLON)
Edice: Studie, 71.
cena: 345,- Kč
vazba: brožovaná
stran: 163
vyšlo: 2011

ISBN: 978-80-7419-046-9
EAN: 9788074190469

Anotace

Kniha přináší antropologický pohled na problematiku adopce (osvojení). Dominantním prizmatem, skrze nějž je zde téma adopce nahlíženo, je hledisko tělesnosti. Lidské tělo je naplněno nepřeberným množstvím kulturně specifických významů. Autorka chce objasnit roli lidského těla a k němu navázaných významů v procesu osvojení. Soustředila se zejména na adopci dětí odlišného vzhledu, než jaký mají členové rodiny, která dítě přijímá. Snaží se objasnit sociálně sdílené stereotypy, které jsou asociovány se specifickým tělesným vzezřením. Tyto sdílené významy mají zásadní vliv na ochotu žadatelů o adopci přijmout dítě s danými tělesnými charakteristikami. Výzkum, na kterém je práce založena, vychází zejména z metod kognitivní antropologie.Mohou vztahy v rámci „náhradních“ rodin dosahovat stejných kvalit jako v rodinách spojených biologickým poutem? Jakou roli hraje v náhradní rodinné péči „rasa“ a „etnicita“ dítěte?Nesou si děti s sebou do nových rodin vrozené charakterové vlastnosti, nebo je jejich povaha ovlivněna prostředím, ve kterém žijí?Jaký vliv má odlišný vzhled dítěte na jeho posuzování ze strany veřejnosti?Jak je vnímána rodina, v níž se její jednotliví členové sobě nepodobají?Může se vzhledově odlišné dítě vůbec stát plnohodnotným členem své nové rodiny?

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!