Vyhledávání v knižní databázi

Matějů Petr, Straková Jana a Veselý Arnošt (eds.)

Nerovnosti ve vzdělávání

Nakladatelství: Sociologické nakladatelství (SLON)
Edice: Studie, 63. svazek
cena: 370,- Kč
vazba: V2
stran: 496
vyšlo: 2010

ISBN: 978-80-7419-032-2

Anotace

Tato kniha aktualizuje empirické poznatky z předchozí publikace autorského týmu – (Ne)rovné šance na vzdělání, vzdělanostní nerovnosti v České republice (Academia, 2006) a doplňuje důležitá témata, která v této knize chyběla. Současná publikace přináší další statě zaměřené na témata, jako je vývoj nerovností v povinném vzdělávání, problematika víceletých gymnázií, nerovnosti při vstupu do terciárního vzdělávání, dopad struktury systému středního školství na formování vzdělanostních aspirací žáků. Nově se zde objevují analýzy zaměřené na nerovnosti v dalším vzdělávání, vzdělávání romských žáků a předčasné odchody ze vzdělávání. Hlavním cílem publikace je však reflektovat současnou situaci v České republice z pohledu vzdělávací politiky a předložit alternativy řešení identifikovaných problémů. Ačkoli mezinárodní statistiky i renomované mezinárodní instituce Českou republiku již poměrně dlouho řadí k zemím s největšími vzdělanostními nerovnostmi, v době vzniku (Ne)rovných šancí si česká společnost ani česká odborná komunita nebyly vědomy toho, že vzdělanostní nerovnosti mohou v českém prostředí představovat důležité téma. Proto autoři shromáždili další empirické doklady, které popisují situaci ČR a ukazují na hlavní problémy. Přínos publikace je tedy třeba spatřovat také ve formulování analyticky zakotvených doporučení, jak na popsanou situaci reagovat.

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!