Vyhledávání v knižní databázi

Šanderová Jadwiga, Šmídová Olga a kol.

Sociální konstrukce nerovností pod kvalitativní lupou

Nakladatelství: Sociologické nakladatelství (SLON)
Edice: Knižnice Sociologické aktuality, 19.
cena: 325,- Kč
vazba: V2
stran: 267
vyšlo: 2009

ISBN: 978-80-7419-015-5

Anotace

Autorky a autoři předkládají v této monografii výsledky tří teoreticko-metodologicky propojených výzkumů sociálních nerovností. Výzkumy se teoreticky opírají o nové trendy obecně charakterizované jako tzv. kulturní obrat ve studiu nerovností. Metodologicky navazují na kvalitativní přístupy ke zkoumání sociálních nerovností, vycházející z konstruktivismu. První kapitola čtenáře seznamuje s kulturním obratem v konceptualizaci problému nerovnosti. Druhá kapitola vysvětluje výzkumnou strategii a konkrétní postupy vytváření dat, analýzy a vzorkování s použitím příkladů z provedených výzkumů. Empirickým jádrem publikace jsou tři kapitoly, z nichž každá je věnována utváření jiného typu nerovností či znevýhodnění v každodenních interakcích a rozmluvách: problémům zaměstnaných rodičů malých dětí, postavení imigrantů žijících u nás a nerovnostem v bydlení z pohledu vlastníků domů a bytů. V rámci závěrečných úvah o možnostech a mezích výzkumu nerovností, jenž klade důraz na jejich kulturní ukotvení a orientuje se na mikrorovinu, jsou základní zjištění konfrontována s vybranými koncepty a teoriemi, o nichž referuje kapitola první. Kniha je určena všem, kdo ve výzkumné či praktické rovině řeší problémy spojené s nerovnostmi v naší společnosti. Vedle sociologů a kulturních antropologů tedy i pracovníkům státní či veřejné správy a neziskových organizací. Zároveň může sloužit jako metodologická příručka s ukázkami využití kvalitativních metod a technik ve zkoumání praktických problémů, čímž může být užitečná studentům sociologie, kulturní a sociální antropologie i veřejné a sociální politiky a práce, jakož i jejich pedagogům. Výzkumný tým vznikl při Katedře sociologie Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Je možné „dělat“ genderové, etnické a jiné nerovnosti slovy? Jak takové „dělání nerovností slovy“ zkoumat? Co je to norma bezdětného zaměstnance ve společnosti, jež si tolik cení mateřství? Je normální, že cizinec není normální? Jaký nájemník je a jaký není vítán v nájemním domě? Může snaha překonat své znevýhodněné postavení vést k jeho posílení?

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!