Vyhledávání v knižní databázi

Hroch Miroslav

Národy nejsou dílem náhody

Nakladatelství: Sociologické nakladatelství (SLON)
Edice: Studijní texty, 45.
cena: 280,- Kč
vazba: V2
stran: 315
vyšlo: 2009

ISBN: 978-80-7419-010-0

Anotace

Úvodní kapitola podává přehled vývoje názorů na národ a příčiny jeho formování. Druhá část shrnuje objektivní poměry, z nichž formování národa vyrůstalo a jejichž podíl na tomto procesu je většinou uznáván – byť s rozdílnými akcenty: je to předchozí historický vývoj, etnicita a politická a hospodářská modernizace. Tyto souvislosti a vztahy budou líčeny jako soubor předpokladů, bez nichž si vznik národa nelze představit. Třetí oddíl pak je věnován lidským (vlasteneckým) aktivitám, které vedly k formování národa. Budu zde reprodukovat názory některých autorů a výsledky bádání k úloze boje o moc a dalších národně relevantních zájmových rozporů, k významu historie a hledání národních dějin, jazykovým a kulturním požadavkům předáků národních pospolitostí, roli mýtů, symbolů, slavností atd. Budu však tyto názory zároveň prověřovat na základě toho, co vím o konkrétním vývoji jednotlivých národů.

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!