Vyhledávání v knižní databázi

Ivan Stupek

Deutsche Literatur der Zwischenkriegszeit im tschechischen Schlesien 1918–1938

Nakladatelství: Tilia
cena: 220,- Kč
vazba: brožovaná
stran: 240
vyšlo: 2002

ISBN: 80-86101-61-4

Anotace

Pżesto*e v tzv. slezské literatuże jsou známďjsí a mo*ná i vŕznamnďjsí jiné oblasti, tvożí nďmecká literatura vznikající mezi dvďma svďtovŕmi válkami na Źeském území Horního Slezska skuteŹnŕ literární fenomén. Spisovatelé, jako napż. August Scholtis, Viktor Heeger, Maria Stona, Emil Hadina, Hedwig Teichmann Źi Erwin Ott, patżili k vŕraznŕm slovesnŕm tvĚrcĚm. Autor si proto vytyŹil úkol pżiblí*it jejich *ivot a dílo dnesním ŹtenáżĚm a poukázat i na to, s jakŕmi obtí*emi tehdejsí hornoslezská literatura vznikala. Kniha vychází v nďmeckém jazyce. Vydáno pro Filozofickou fakultu Ostravské univerzity.Spis Ostravské univerzity Ź. 144/2002.

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!