Vyhledávání v knižní databázi

kolektiv autorĚ, Jaroslav Stika (ed.)

Tďsínsko. 4. díl

Nakladatelství: Tilia
vazba: vázaná
stran: 368
vyšlo: 2002

Anotace

Ve Źtvrtém svazku monografie Tďsínsko dostává slovo umďní, tedy lidové umďní a jeho tvĚrci, lidoví umďlci. Samotní obyvatelé Tďsínska by asi takového oznaŹení neu*ili. Svoje písnď, tance i muziku, pohádky a povďsti i obrázky na skle a dżevożezby vsak mďli rádi, vá*ili si jich, a stejnď tak i dobrŕch zpďvákĚ, gajdkĚ a jinŕch skvďlŕch muzikantĚ, vyhlásenŕch taneŹníkĚ ovďn*oku i kulanego, vypravďŹĚ pohádek a żezbáżĚ. V minulŕch Źasech byl pro jejich umďní vyhrazen jen vzácnŕ Źas volna, Źas odpoutání se od starostí. Ani si dobże neuvďdomujeme, *e to tehdy byla ? snad vedle kostela ? jejich jediná kultura. K té patżila mezi jinŕm i lidová píse˜ a písní se na Tďsínsku zapsalo kolem pďti tisíc! Vydává nakladatelství Tilia ve spolupráci s Muzeem Tďsínska v ťeském Tďsínď a Valasskŕm Muzeem v pżírodď v Ro*novď pod Radhostďm. Asi 90 Źernobílŕch fotografii a 100 barevnŕch. Resumé v polstinď, angliŹtinď a nďmŹinď. ? Místní a jmennŕ rejstż.

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!