Vyhledávání v knižní databázi

Ivo Stolarík

Zivot není fráze

Nakladatelství: Tilia
Ilustrátor: 120 Źb foto a reprodukcí dokumentĚ
cena: 240,- Kč
vazba: vázaná
stran: 392
vyšlo: 2002

ISBN: 80-86101-53-3

Anotace

Pam•ti vązna*ného moravského muzikologa, etnografa a pedagoga. Zachytil v nich nejen jednotlivá období svého vlastního *ivota, ale i sirsí dobové souvislosti a svéráz ostravského prostŔedí. Velmi zajímav• popisuje d•tství a mladá léta pro*itá v Ostrav•, atmosféru prvního roku po válce, svíj *ivot b•hem základní vojenské slu*by, návrat do ostravského rozhlasu a své písobení v opavském v•deckém ústavu a v Janá*kov• filharmonii Ostrava, ve vydavatelství Supraphon i v ro*novském Valasském muzeu v pŔírod•. Jeho memoáry jsou psány velmi kultivovanąm jazykem a vyzna*ují se neoby*ejnąm smyslem pro dokumentární vyu*ití faktí ctící v*dy jejich skute*ną kontext a pŔesnost.

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!