Vyhledávání v knižní databázi

Chorvát Ivan, Šafr Jiří (eds.)

Volný čas, společnost, kultura


Obálka knihy Volný čas, společnost, kultura

Nakladatelství: Sociologické nakladatelství (SLON)
Edice: Studie, 130
cena cca 494,- Kč
vazba: brožovaná
stran: 248
vyšlo: 2019

ISBN: 978-80-7419-270-8
EAN: 9788074192708

Anotace

Kniha se zabývá trávením volného času a v obecné rovině životním stylem obyvatel České a Slovenské republiky. Popisuje základní vývojové trendy a rovněž uvádí hlavní osy společenského vývoje v obou zemích od rozpadu společného státu. Problematiku výzkumu volného času zasazuje do širšího kontextu soudobé sociologické teorie. Jednotlivé kapitoly postupně sledují témata jako pracovní doba a volný čas, domácí a venkovní aktivity volného času, kontakty s přáteli a příbuznými, spolková činnost, sportování a navštěvování sportovních akcí, dále také po roce 1989 nově se vynořivší způsoby trávení volného času (na počítači/internetu, resp. v obchodních centrech), hodnoty (především tenzi mezi prací a volným časem), chození za kulturou, sledování médií a kulturní vkus. Jednotlivé studie si vždy si kladou otázku, zda a jak se naše společnosti v jednotlivých sférách životního stylu liší. Česko-slovenský autorský kolektiv ukazuje, že ač existují hlubší historické kořeny rozdílů, zejména odlišná sídelní struktura a odlišně probíhající proces modernizace, a také naše společnosti urazily od roku 1993 v mnohém divergentní dráhy, tak přesto, alespoň pokud jde o volný čas a kulturní aktivity, si jsme stále velmi podobní, v případě nejmladší generace se dokonce kulturní vzorce dále sbližují. Tato kniha navazuje na tradici výstupů českých a slovenských sociologických výzkumů sociální struktury. Je vyústěním spolupráce slovenských a českých sociologů, na níž se podílely pracoviště Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Sociologického ústavu SAV v Bratislavě, Sociologického ústavu AV ČR v Praze a Ostravská univerzita. Založena je zejména na vzájemně koordinovaných reprezentativních výzkumech trávení volného času a kulturní participace (uskutečněných v ČR 2011 a v SR 2016) jakož i analýze dat pocházejících z mezinárodních komparativních projektů (EVS, EU-SILC, ESS, ISSP).

Koupit

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!