Vyhledávání v knižní databázi

Ďurďovič, Martin

Vyprávění a rozhovor


Obálka knihy Vyprávění a rozhovor

Nakladatelství: Sociologické nakladatelství (SLON)
Edice: Studie, 137
cena: 390,- Kč
stran: 326
vyšlo: 2019

ISBN: 978-80-7419-284-5
EAN: 9788074192845

Anotace

Kniha je příspěvkem k obecné sociální teorii. Argumentace je vedena dvojím zájmem. Na jednu stranu je to zájem o problematiku intersubjektivity v sociologii. Výzkum intersubjektivity rozumění, která je předpokladem koordinace jednání mezi jedinci, nabízí alternativu vůči často rozebíranému dilematu mezi individualismem a holismem. Na druhou stranu je to zájem o hermeneutiku, jak je studována ve filosofii. Hermeneutika při výzkumech intersubjektivity umožňuje překonat orientaci na reprodukci sociálního řádu, jež převažuje ve fenomenologickém zpracování Alfredem Schützem. Kniha využívá konceptuální úvahy filosofů Hanse-Georga Gadamera a Paula Ricoeura k dynamizaci intersubjektivity. Cílem je vypracovat teorii, která umí objasnit sociální změnu probíhající v soudobých rozvinutých společnostech. Při adaptaci hermeneutiky pro sociologii kniha odmítá jednostranné sociálněkonstruktivistické východisko. Bytí nelze ztotožnit s interpretovaným bytím, protože některé sociální jevy je pak nesnadné uchopit a vnímat přesahy, které jejich studium může mít do jiných věd, včetně věd přírodních a technických. Poznatek, že se předmět sociologie cele nekryje s hermeneutikou, vede k propojení hermeneutiky s realistickým pohledem na společnost. V tomto ohledu autor nabízí originální příspěvek. Navazuje na současný proud kritického realismu ve filosofii (Roy Bhaskar) a sociologii (Margaret Archerová), jenž je někdy považován za neslučitelný s hermeneutikou. Zkoumání knihy naopak ukazují, že myšlenka emergence sociálního dění, jak ji prosazují realisté, velmi dobře konvenuje jak s hermeneutickým pojmem vyprávění, tak s hermeneutickým pojmem rozhovoru. • Nabízí intersubjektivita řešení dilematu mezi holismem a individualismem v sociologii? • Co pro úvahy o intersubjektivitě znamená, že se sociální řád udržuje prostřednictvím změny? • Jak vyprávění a rozhovory mezi jedinci zasahují do dynamiky sociálního dění? • Jsou historky a příběhy jen konstrukty, nebo (re)prezentují příhody, události a procesy? • Umožňuje reflexivita dialogu řešit praktické problémy strukturního uspořádání společností? • Co je sociální morfogeneze? A je slučitelná s hermeneutikou?

Koupit

Doporučujeme

Obálka titulu Andy Warhol - Gigant Andy Warhol - Gigant

Pouze jediné vydání knihy Andy Warhol: Gigant je mimořádným nakladatelským počinem, který by neměl uniknout žádnému milovníku moderního výtvarného umění a životního stylu, který Andy Warhol ztělesňoval. Obří svazek měří 43 x 33 cm a váží 7,5 kg !!!

…čtěte více.

Přihlášení


Nemáte svůj uživatelský účet?
Zaregistrujte se!